Bilder fra fashionFokus 5. juni 2013 på Kulturhuset

Ordstyrer Ragnhild Brochmann og Christian Steen fra SMFB

Ordstyrer Ragnhild Brochmann og Christian Steen fra SMFB

Hedda Høiness fra Kari Traa, John Vinnem fra Johnny Love og Stina Clarsen fra Spalt PR

Hedda Høiness fra Kari Traa, John Vinnem fra Johnny Love og Stina Clarsen fra Spalt PR

Musikalsk innslag ved Heartfelt

Musikalsk innslag ved Heartfelt

Onsdag 5. juni inviterte vi til ny fashionFokus-panelsamtale med tittel «Hvordan lykkes i Norge? Hjemmemarkedets gleder og forbannelser». Denne gangen på nyåpnede Kulturhuset på Youngstorget.Panelet fra venstre: Ordstyrer Ragnhild Brochmann, Christian Steen (SMFB), Hedda Høiness (Kari Traa), John Vinnem (Johnny Love) og Stina Clarsen (Spalt PR)

Musikkinnslag ved Heartfelt (Brede Rørstad) stylet av Frank Ragnarsson

Tusen takk til alle på scenen, Karoline Steen, Elena Daia, Alex Asensi, Kulturhuset og alle som tok turen.

Alle foto av Elena Daia og Alex Asensi

 

Husk å følge oss på Instagram @fashionFokus, Twitter og Facebook